Hem  
Information för de boende

 
Tvättstuga Tvättstugan ligger till vänster om port 17.
I förhallen till tvättstugan finns en markeringstavla där du markerar tvättid med en markeringskolv. Markeringskolvarna för lägenheterna finns på tavlans parkeringsrader. Nycklar erhölls vid inflyttningen.

Sophantering


Hushållssopor
kastas i sopnedkast (på våningsplan 1,2 och 3).
Vänligen knyt igen soppåsen väl.
Endast hushållssopor !

Tidningar läggs i rullcontainer i cykelrummet. Hämtningsdag är
                     ONSDAG ojämna veckor.

Glas och papperförpackningar lämnas i container för återvinning vid Axelsbergs Centrum

Grovsopor  lämnas vid återvinningscentral (närmaste är Sätra). Föreningen tar i anknytning tll städdagar (vår och höst) hand om mindre skrymmande grovsopor.


Dörrautomatik
Ingångsporten i nr 17 och nr 19 kan öppnas automatiskt.
Om porten behöver ställas öppen måste automatiken först stängas av !
Det sker genom att vredet ovanför dörren ställs på "0" .
När dörren sedan stängs ställs vredet tillbaks till ”1”. 
Vänta 15 sek innan dörren får öppnas på nytt.

OBS!!  Dörrstängararmen skall ej röras eller kopplas ur.

TV Problem


Om du har dålig bild eller ingen bild alls på din TV, fråga först närmaste granne om hon/han har samma problem.
Om ”Nej” så är felet att finna hos din egen TV som du själv måste åtgärda.
Om ”Ja” är felet att finna centralt inom fastigheten. Kontakta då i första hand ditt portombud.

Gästlägenhet
ochTräfflokal
För information gå till   Kontaktlista
Hyra av
parkeringsplats
Information om gästparkering och uthyrning av parkeringsplatser finns på
Samfällighetsföreningen Träpatronens
hemsida.

Låsproblem

Kontakta Aspuddens Lås 08-97 10 00    www.lastjanst.com
  
Stopp i Avloppet

Kontakta  INTERSPOL 020-300 000  ( ww.interspol.se )

   
Rörkåren AB Utför de flesta serviceuppdrag för avlopp & vvs Tel: 08-54900096
   
HissPartner För skötsel & tillsyn 070-775 10 51 Jour Tel: 08-454 20 33

Information

Har du frågor kan du kontakta portombudet i din trappuppgång.

Brf Hägerstenshamnen 2, Selmedalsringen 17–21  Hägersten,                               Senast ändrat: 2018-07-07