HEM Styrelse och kontaktombud
STYRELSE Efter konstituerande styrelsemöte består styrelsen av:
Ordförande

Annikki Bal

 

076-392 1231

Annikki Bal

Vice ordförande

Amanda Ryde

 

072-700 3079

Amanda Ryde

Ekonomi

Amanda Ryde

072-7003079

Amanda Ryde

Ledamot

Greger Jonsten

070-6451900

Greger Jonsten

Ledamot

Johan Syrjänen

073-326 1676

Johan Syrjänen

Suppleant

Gail Nörby

08-744 2266

070-683 5353

Gail NörbyPortombud Varje uppgång har ett portombud vald vid årsstämman. Portombudet kan svara på praktiska frågor och känner bäst till det som särskilt gäller den egna uppgången.

nr 17

nr 19

nr 21

Jitka Molikova
A-Ch Lindblad Hauffman
Ann-Mari Uusijärvi
Patrik Tibbling
Jan Erik Lagerqvist

070-574 6220
072-744 3404

08-710 92 46


070-683 5353
070-554 2655

  Du kan även kontakta någon i styrelsen om du har frågor eller förslag som kan vara av
  intresse för föreningen.

Trädgårdsgrupp
Jitka Blanco Molikova
Anette Karlsson
nr 17
Carola Wikström
Eva Westholm
Eva Nyberg
nr 21
Grannsamverkan
 
Krister Nordberg
Cristina Ridderborg
nr 17
Valberedning
Lennart Blom
Ann-Mari Uusijärvi
nr 19
Internrevisor  Marianne Svensk nr 17

Gästlägenhet   och Träfflokal
 
Gästrummet och Träfflokalen får endast användas av boende och närstående släkt  eller vänner.
Uthyrning:   Liis Siekkinen  08-191450070-4066275

Liis SiekkinenParkering och  garageplatser Information om gästparkering och uthyrning av parkeringsplatser finns på Samfällighetsföreningen Träpatronens hemsida.    
   

Ansökan/uppsägning av p-plats  (blankett)


Brf Hägerstenshamnen 2, Selmedalsringen 17–21  Hägersten,                                 Senast ändrat: 2018-07-07